Beton

12.10.2015

VELBOS d.o.o. u betonari smještenoj u Sarajevu proizvodi sve marke betona od MB-10 do MB- 50. 

Dnevni kapacitet proizvodnji je 500 m³, a sistem za zagrijavanje omogućava rad u svim vremenskim uvjetima. 

Velbos raspolaže svojim vlastitim mikserima i pumpama, tako da može isporučiti i ugraditi beton na svim gradilištima u veoma kratkom vremenskom roku.

Betonara ima vlastiti loboratorij za ispitivanje kvaliteta betona a institut za materijale i konstrukciju u Sarajevu redovno kontroliše kvalitet betona, što garantuje siguran proizvod za izgradnju.