Shopping Grando centar Sarajevo, Bosna i Hercegovina

12.10.2015

Vrijednost objekta 2,5 miliona KM
2.413,54 kvadratnih metara

Ugrađeno 
1.750,00 tona rebrastog betonskog čelika
800,00 tona armaturnih mreža