BBI Shopping centar Sarajevo, Bosna i Hercegovina

12.10.2015

43.000 kvadratnih metara 
464 parking mjesta na
tri podzemne etaže

Ugrađeno 
2.450,00 tona rebrastog betonskog čelika
1.300,00 tona armaturnih mreža
25.000 m³ betona
124 šipa