Tunel KLAŠNICE Laktaši, Bosna i Hercegovina

12.10.2015

Ugrađeno

1.300,00 tona rebrastog betonskog čelika
450,00 tona tunelskih podgrada
800,00 tona armaturnih mreža