Armaturni koševi za betonske šipove

12.10.2015

Armaturni koševi za betonske šipove omogućuju gradnju objekta na nestabilnom  i  s dubokim temeljima.


VELBOS d.o.o. ima izgrađenu posebnu automatsku liniju za industrijsku proizvodnju armaturnih koševa za betonske šipove od rebrastog betonskog čelika. Kvalitet čelika garantuje “ARCELOR MITTAL“ kvalitetom B5OOB a «Robot GTM xp» marke «SCHNELL and GRICOR» zavaruje i savija čeličnu žicu prema zahtjevima kupaca, što ovom proizvodu daje status «specijalnog proizvoda» “VELBOS-a“ koji garantuje vrhunski kvalitet. 

Dnevni kapacitet proizvodnje iznosi 15 šipova.